Bygg leilighet – få enebolig

En betydelig leilighetsutbygging vil bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov.

Hvor tett bor folk i Hamar?

Kvartalsstrukturen i Vestbyen, med en befolkning på 730 boende per 50 da. har høyest tetthet, med nærmere 15 innbyggere per dekar.

Nærhet til sentrum og Mjøsa gir best pris

betalingsviljen øker med nærhet til vann, nærhet til sentrum, nærhet til park, tilgjengelighet til gang- og gatenett, tilgjengelighet til varierte virksomheter og nærhet til stasjon

HA skriver om fortetting

Å spise av dyrka mark eller grøntområder er ikke nødvendig for å møte veksten av nye innbyggere og boliger

Arealer og befolkning

Selv uten å ta verken dyrka mark eller grønnstruktur er det mulig å få plass til mellom 4500 og 23000 innbyggere

Hamars grønne hjerte

Hamars grønne hjerte ligger i Ankerskogen. Parken ligger sentralt i byen men samtidig godt skjult fra omgivelsene, omkranset av småhus på alle kanter.

Grønn og blå bydel på Tjuvholmen

Med dette grepet kan Tjuvholmen utvikles med ei urban vestside mot Hamar sentrum og havna, mens østsida forblir grønn i møtet med Åkersvika naturreservat.